2012. november 25., vasárnap

Templomszentelési emlékünnep PencenA templom és lelkésze 2012-ben
Ismét ünnepre gyűltünk össze Pencen, 2012. november 25-én vasárnap délelőtt. Emlékeztünk újra templomépítő és templomszerető ősökre, akik 1830-ban 5 esztendő áldozatos munkája után először töltötték meg az újonnan épült penci evangélikus templomot egyházunk himnuszának felemelő dallamával.
A mai vasárnapon is az Erős vár a mi Istenünk énekünkkel kezdtük az istentiszteletet, napjainkban nagy szükségünk van vigasztaló soraira: „Ő a mi oltalmunk” Amikor hetente találkozunk egymással a templomban, ezért az oltalomért jövünk hálát adni, és örülünk minden találkozásnak, mert itt még nem hangzik unalmasnak, és közhelyesnek megkérdezni, hogy vagy testvérem.
Pencen az emberek ma is ugyanúgy szeretik a templomot, mint a majd 200 évvel ezelőtt itt élő gyülekezeti tagok. Egy kedves család kandallóján nagy becsben áll egy régi bekeretezett fénykép, melyen a még felújítás előtt álló templom látható Pencz Evangélikus Templom felirattal.
Az ünnepi istentisztelet végén a penci énekkar szolgálata hangzott el Lestyánné Babinszki Zsuzsanna vezetésével, a csodálatosan zengő dalt, legszívesebben mindnyájan együtt énekeltük volna a kórussal: Áldjad én lelkem a dicsőség örök Királyát!
S miközben a felnőttek az istentiszteleten vettek részt, a gyermekbibliakörben is folyt a munka és a játék, hiszen már az utánpótlás korosztály is tudja milyen fontos megélni a közösséget a templom falain kívül és belül is.
„Kereszténységünket számtalan viszály tette próbára az évszázadok során. De megannyi viszontagság után is megmarad az egyház, mert mögötte Isten áll, akié az idő, és akié az örökkévalóság. Ez a templom kézzelfogható bizonyíték arra is, hogy az emberekben él még a jóakarat. Minden gyarlóságunk ellenére is megvalósulnak Isten tervei. Ebben a faluban, itt Pencen, és ebben az országban is. Az emberi jóakarat teljessé válása ez a templom, amely az Istennel való kapcsolat hitelességét szolgálja.
Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk! Legyen okunk az örömre! Hiszen még vannak emberek a gyülekezetben, akiknek fontos ez a hajlék. Akik örömmel jönnek ide, és akik szeretik még ezt a gyülekezetet. 

 
Istenünk örül, hogy itt vagyunk, akárhányan is vagyunk. Örüljünk hát mi is annak, hogy még itt lehetünk. Örüljünk egymásnak, a közösségnek, a gyülekezetnek. Örüljünk annak, hogy van templomunk, amely jelképezi számunkra őseink hitét, kitartását, erejét. Örüljünk annak a kegyelemnek, hogy szeret minket az Isten, és nem feledett mind ez idáig. Mert az Úr, aki mellettünk áll, aki mellett állhatunk, hatalmas Úr. Még a félelemnél is nagyobb. Még a veszedelmet hozó erőknél is nagyobb. Ezért mondjuk ki minden vasárnapon: Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk! Ámen.” (részlet a templomszentelési emlékünnep napján elhangzott prédikációjából)
Isten áldja meg gazdagon a penci gyülekezet minden tagját, és adjon nekünk békés, szeretetteli adventi időszakot!
Erős Vár a Mi Istenünk!