2014. február 19., szerda

Penci események

Erzsike néni és Dani bácsi

Az elmúlt vasárnapon Pencen, az istentisztelet utáni közgyűlés keretében búcsúztattuk gyülekezetünk januárban lemondott pénztárosát és gondnokát, Klenk Pálnét és Klenyánszki Dánielt:

Kedves Tesvérek! Ünneplő gyülekezet!

Benedek mindig azt szokta mondani a penci templomra: apa temploma. Sokszor elgondolkodtam ezen a szófordulaton, ezeknek a szavaknak a mélységén. Mert olyan természetes és bizalommal teli a gyermeki érzés: apa temploma. És mi, akik itt vagyunk ezen a vasárnapon a templomban, úgy érezzük, hogy ez a mi templomunk. Otthon vagyunk benne, szeretjük és tiszteljük benne egymást és az igazi Gazdáját.
Ebben a gyülekezetben sokan tevékenykednek azért, hogy ez így maradjon még nagyon hosszú ideig. Az elmúlt több, mint 10 évben ilyen munkát végzett Klenyánszki Dániel és Klenk Pálné
is, akiknek ma együtt mondunk köszönetet. Akik szívükön viselték a templom és gyülekezet sorsát, tették ezt erejüket és idejüket nem kímélve becsülettel, szeretettel.
Presbiterként és tisztségviselőként vállalták, hogy segítőtársául szegődnek a mindenkori lelkésznek, hogy együtt munkálkodásukkal a közösség hátterét biztosítsák.
De ma elérkezettnek látták az időt, hogy a stafétát átadják másoknak, hogy a megkezdett munkát mások folytassák. Hiszen mi tudhatjuk: “Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan.” 1 Kor 3, 8
Kedves Erzsike néni, kedves Dani bácsi! Szeretném most mindannyiunk nevében megköszönni a munkát és a szeretetet, amellyel az elmúlt évek során gyülekezetünket szolgálták.
Isten áldását kívánjuk életükre, és reméljük, hogy még hosszú éveken át örülhetünk együtt a mi templomunknak!

A búcsúztatás után pedig a gyülekezet megválasztotta és be is iktatta pénztárosi szolgálatába Petrik Miklósnét.

Isten áldása kísérje a szolgálattevőket, és gyülekezetet!
Erős Vár a Mi Istenünk!

A 2013-as év lelkészi beszámolójaAz énekkar szolgálataPetrik Miklósné

Az eskütétel

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése