2012. április 15., vasárnap

Gondolatok egy konfirmáció margójára


A mai délelőttön 4 konfirmált fiatallal bővült egyházunk.

 Dian András, Koren Bence, Szklenka Ádám és Turán Patrícia olyan derűs magabiztossággal tettek tanúvallomást hitükről, hogy mi mindannyian, akik a templomban voltunk, boldog büszkeséget éreztünk, hogy evangélikusok vagyunk.

Pedig nem volt egyszerű ez a tanév számukra. A tanulást Dr. Fischl Vilmossal a gyülekezet korábbi lelkészével kezdték meg, aki ma már a MEÖT  főtitkáraként küldte jókívánságait az ünneplő gyülekezetnek. Mekis Ádám esperes úr végezte a helyettesítés szolgálatát, majd március 16-án Laczi Roland vette át a stafétabotot, és a véghajrában együtt dolgoztak, izgultak a sikeres vizsgáért.

Az ünnepi istentiszteleten a konfirmációra bocsátás után a gyerekek köszöntötték a szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket, a lelkészt és a gyülekezetet. A helyesen megválaszolt kérdések, kedves szavak, a Jóisten áldó szeretete egységet teremtett közöttünk, hálával gondolhattunk a közösségre, amelynek részei vagyunk.

A közös úrvacsora, a személyre szóló igei áldás, reméljük, örökre megmarad a 4 fiatal szívében, nemcsak emlékül, hanem mindennapi megerősítésként. Hisszük, hogy örömmel lesznek egyházunk immáron konfirmált tagjai, és szívesen vesznek majd részt a gyülekezet mindennapjaiban és ünnepnapjaiban is.

Nagy szeretettel szurkolunk a penciekért is!Erős Vár a Mi Istenünk!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése